СРІБНІ СПОНСОРИ:


      

www.cisco.com                 www.bms-consulting.com                 www.sicenter.net              www.novell.com               www.inlinegroup.ua


 

 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ СПОНСОР   

                  

       www.vegatele.com

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 26-29 вересня 2012 року 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:  «Гранд Отель Аквамарин», м. Севастополь, вул. Паркова, 11 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПАРТНЕР:  ТОВ «СК Україна», видавець PC Week/Ukrainian Edition


Національний банк України в особі Департаменту інформаційних технологій та Управління захисту інформації є засновником щорічної міжнародної конференції, присвяченої питанням автоматизації банківської діяльності, яка проводилася щорічно з 1993 до 2011 року в червні місяці в місті Ялта на базі готельного комплексу «Ялта-Інтурист».


У зв’язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій та їхньою глибокою інтеграцією з бізнес-процесами фінансових установ та з метою максимальної корисності заходу було прийнято рішення щодо зміни формату та назви заходу. Нова робоча назва – «БАНКІВСЬКИЙ ІТ САМІТ» символізує вектор максимальної орієнтації інформаційних технологій на досягнення мети та поставлених цілей бізнес-підрозділами банків України.


АУДИТОРІЯ САМІТУ

До участі в Банківському ІТ Саміті запрошуються топ-менеджери банків України, до компетенції яких входять обслуговування клієнтів та платіжні системи, інформаційні технології та комунікації, інформаційна безпека, операційна діяльність тощо. Також запрошені представники світових аналітичних організацій, консалтингових компаній та провідних виробників інформаційних технологій для банківського сектору.

КОНЦЕПЦІЯ ТА ІДЕЯ САМІТУ

Створення середовища спілкування топ-менеджерів банків. В рамках Саміту організатори планують розповісти учасникам, що чекає на індустрію в найближчі 2-5 років, які технологи перевернуть світ фінансових послуг, яким ми його знаємо сьогодні та у яких інноваційних продуктах і підходах провідні професіонали сектору інформаційних технологій та фінансового ринку бачать найбільший потенціал для розвитку банківського бізнесу.

В рамках Саміту будуть оприлюднені та обговорені законодавчі ініціативи Національного банку України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків, стратегічна програма розвитку НСМЕП та шляхи ії реалізації, реалізація супутніх проектів НСМЕП, аналіз ринку роздрібних платежів і обговорення перспектив його розвитку, впровадження нових платіжних інстументів, аналіз ринку та обговорення напрямків розвитку систем дистанційного обслуговування і аналіз існуючих проблем та напрямків вирішення, а також питання реалізації банками вимог стандартів НБУ з управління інформаційною безпекою в банківській системі України.


About Cisco

Cisco Systems, Inc. is the worldwide leader in networking for the Internet. Today, networks are an essential part of business, education, government and home communications, and Cisco Internet Protocol-based (IP) networking solutions are the foundation of these networks.

Cisco hardware, software, and service offerings are used to create Internet solutions that allow individuals, companies, and countries to increase productivity, improve customer satisfaction and strengthen competitive advantage. The Cisco name has become synonymous with the Internet, as well as with the productivity improvements that Internet business solutions provide. At Cisco, our vision is to change the way people work, live, play and learn.

О Cisco

Cisco Systems, Inc. - мировой лидер в области сетевых технологий для Интернета. Сегодня сети стали важнейшим элементом бизнеса, образования, государственного управления и домашних коммуникаций. IP-решения Cisco можно с полным основанием назвать фундаментальной основой этих сетей.

Технические средства, программное обеспечение и услуги Cisco используются для создания интернет-технологий, которые дают возможность людям, организациям, странам повышать продуктивность, улучшать удовлетворенность клиентов и усиливать собственную конкурентоспособностью. Технологии Cisco дают возможность легкого доступа к Интернету в любом месте и в любое время. Имя Cisco стало синонимом Интернета и улучшения продуктивности с помощью интернет-технологий. Видение Cisco – изменять привычный способ работы, жизни, развлечений и обучения людей.

Про Cisco

Cisco – світовий лідер у галузі мережевих технологій для Інтернету. Сьогодні мережі є необхідним підґрунтям бізнесу, освіти, державного управління та домашніх комунікацій, а IP-технології Cisco є фундаментальною основою цих мереж.

Технічні засоби, програмне забезпечення та послуги Cisco використовуються для створення інтернет-технологій, які дозволяють особам, організаціям, країнам збільшувати продуктивність, покращувати задоволення потреб клієнтів та підсилювати власну конкурентоспроможність. Технології Cisco дають можливість легкого доступу до інформації у будь-якому місці та у будь-який час. Ім'я Cisco стало синонімом Інтернету та покращення продуктивності за допомогою інтернет-технологій. Візія Cisco – змінювати звичний спосіб роботи, життя, розваг та навчання людей.

SICenter - http://sicenter.net (ТОВ «Центр системних інтеграцій») - це команда висококваліфікованих фахівців з великим досвідом роботи в області захисту інформації, побудови Систем Управління у відповідності до вимог міжнародних стандартів, розробки і впровадження безпечних інфраструктурних та комунікаційних рішень на основі продуктів та технологій провідних світових брендів.

Діяльність SICenter сфокусована в рамках компетенцій: стандарти, інфраструктура, комунікації, безпека, моніторинг.

Досвід, знання та навички команди SICenter, а також глобальність реалізованих проектів, дозволяють нам вирішувати завдання різної складності в крупних державних та комерційних організаціях.

Співпраця з SICenter дозволить оптимізувати витрати і збільшити прибутковість Вашого бізнесу, забезпечити безпеку і запобігти розкрадання та виток даних, забезпечити стабільність і безперервність роботи інформаційних систем, підвищити ефективність управління ресурсами.

 

Novell - є лідером ринку інтелектуального керування робочими навантаженнями. Компанія дозволяє клієнтам знизити витрати, складність та ризики, пов’язані з системами ІТ за допомогою рішень керування ідентифікацією і безпекою, керування системами, взаємодії, а також операційних систем Linux. Novell допомагає організаціям безпечно надавати та управляти комп’ютерними сервісами у фізичному, віртуальному та хмарному середовищах обробки даних. Засобами програмного забезпечення для підтримки інфраструктури та залученням екосистеми партнерів Novell інтегрує змішані середовища ІТ, дозволяючи людям та технологіям працювати в якості єдиного цілого.


Компания «БМС Консалтинг» - ведущий системный интегратор на рынке информационных технологий Украины.

Основные направления деятельности компании «БМС Консалтинг» включают: построение, внедрение и сопровождение ИТ-инфраструктур любой сложности и масштаба, услуги в области информационной безопасности, организация и автоматизация процессов управления ИТ, разработка и внедрение программных решений, обследование информационных систем на соответствие требованиям и стандартам.

На сегодняшний день в число клиентов «БМС Консалтинг» входят компании, стабильно демонстрирующие высокие темпы роста дохода и прибыли, лидеры рынка телекоммуникаций, государственные и коммерческие организации, предприятия промышленности и энергетики, являющиеся самыми успешными в своих отраслях.

BMS Consulting Ltd. is a leading systems integrator in the Ukrainian IT market.

The main activities of BMS Consulting include: designing, implementation and maintenance of IT infrastructure of any complexity and scale, services in the field of information security, organization and automation of IT management, development and implementation of software solutions, the assessment of information systems to meet different requirements and standards.

Among our customers many companies consistently demonstrating high rates of growth in income and profits can be found. They are strong market leaders in telecommunications, government and commercial sectors, industry and energy. Usually we work with the most successful companies in their fields.



  

ООО «ИНЛАЙН ГРУП ЗАПАД» - украинский системный интегратор в области новейших информационных технологий. Компания обладает достаточной научной экспертизой в области ИТ для проведения работ с соблюдением наивысшего уровня качества. Работы проводятся специалистами с богатым практическим опытом реализации ИТ-проектов в крупных компаниях.

В рамках реализации своей стратегии компания «ИНЛАЙН ГРУП ЗАПАД» предлагает специализированные решения для различных отраслей экономики, направленные на развитие бизнеса клиентов, в том числе: стратегический ИТ-консалтинг, управление ИТ-сервисами и ИТ-активами, построение ИТ-инфраструктуры, информационная безопасность, комплексная поддержка информационных систем и инфраструктуры заказчиков.

Телекомунікаційна група Vega - один з найбільших представників українського ринку фіксованого зв'язку. Входить до телекомунікаційного напряму Групи СКМ.

Vega займає провідні позиції на українському ринку фіксованого телефонного зв'язку, широкосмугового доступу до мережі Інтернет і передачі даних. Оперативний менеджмент телекомунікаційної групи Vega здійснює ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

Vega з'явилася на ринку телекомунікацій України в 2008 році в результаті ребрендингу групи компаній «Фарлеп-Оптима», що складалася з найбільших телекомунікаційних груп «Фарлеп» і «Оптима Телеком», а також компаній «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матриця», «Вілком» і багатьох інших.

Vega має повний набір ліцензій на надання послуг фіксованого зв'язку на всій території України: місцевої, міжміської та міжнародної телефонії, а також правом здавати в оренду канали зв'язку.

Мережа Vega об'єднує 20 областей України. Абоненти 47 міст нашої країни користуються послугами Vega.