Відповідно до стратегічних планів розвитку бізнесу, затверджених новими акціонерами компанії 2011 року, існуючі інформаційні системи були визнані застарілими та такими, що не відповідають вимогам бізнес-процесів (йдеться про забезпечення менеджерів інформацією для прийняття рішень, оперативності її обробки, масштабованості та інтеграції). Тому було прийняте рішення впровадити нову автоматизовану систему для управління підприємством. Переможцем проведеного конкурсу визнали впроваджувальний центр ABBYY Україна, а базовим продуктом для автоматизації обрано «1С:Управління виробничим підприємством 8 для України».

Проект стартував у травні 2011 року. Фахівці впроваджувального центру виконали повний цикл робіт: обстежили бізнес-процеси, обґрунтували вибір продукту, спроектували систему (включаючи прототипування), навчили користувачів та запустили в експлуатацію. У результаті, були оптимізовані й автоматизовані ключові бізнес-процеси: управління виробництвом, закупівлями, продажами, склад, а також бухгалтерський, податковий і кадровий облік, розрахунок зарплати.

Проект також мав свою унікальність, пов’язану з основною діяльністю «КВК». Йдеться про галузеві вимоги ведення бухгалтерського та податкового обліку для компаній, що займаються виробництвом алкогольної продукції. Врахована й особливість кількісно-якісного обліку алкогольної продукції та вимоги галузевого обліку «Баланс за спиртом». Крім того, було реалізовано процедури перерахунку з кількості водного алкоголю в кількість абсолютного і назад з урахуванням температури купажів.

Очевидні вигоди від автоматизації і для процесів продажу та дистрибуції. Кожен з 25 філіалів «КВК» працює з великими обсягами замовлень і продажів. Великий оборот продукції супроводжується безперервним потоком до 400 тисяч документів на місяць. Тепер усі дані про продажі автоматично завантажуються з облікових систем філіалів та відображаються в «1С:Управління виробничим підприємством для України». Це суттєво спрощує обробку документів та дозволяє всебічно аналізувати торгівельну діяльність, ефективно розв’язувати задачі планування.

Впровадження системи «1С:Управління виробничим підприємством для України» на «КВК» повністю виправдало очікування проектної команди замовника: цілі проекту досягнуто вчасно і без порушень виробничого ритму, відповідно до міжнародних стандартів.

 «Завдяки можливостям «1С:Управління виробничим підприємством для України» менеджери отримують необхідні дані про виробництво вчасно, відповідно до строгих внутрішніх регламентів. Це – запорука сучасної управлінської звітності для менеджменту. Система дозволяє нам вести розрахунок собівартості матеріальних цінностей за розширеною аналітикою обліку затрат (РАОЗ). Крім того, суттєво прискорилося виконання різноманітних управлінських задач: приміром, розрахунок собівартості партії продукції займає трохи більше 30 хвилин, а розрахунок нарахувань зарплати та податків 2400 співробітників – не більше 10-15», - коментує перший заступник генерального директора ТОВ «Кримська водочна компанія» Віктор Злотницький. 

Впровадження системи пройшло відповідно до проектної документації, запропонованої ABBYY Україна і 1С, відповідно до плану проекту, і вивело «КВК» на новий, якісніший рівень управління. Компанія збирається продовжувати співпрацю з ABBYY Україна: окрім постпроектного супроводу планується розширення функціональності системи.