Декілька місяців тому за запрошенням компанії «Інком» PCWeek/UE відвідав львівський «Кредобанк»(див. №3 від 24 лютого). Головною метою зустрічі на той час стало знайомство із щойно побудованим ЦОД. На нього покладено вирішення цілої низки критично важливих для банка задач, і одна з головних — це функціонування системи бізнес-аналітики. Ігор Паньків, начальник відділу розвитку інформаційноаналітично систем департаменту ІТ та телекомунікацій ПАТ «Кредобанк», люб’язно зголосився провести для читачів нашої газети короткий екскурс по етапам еволюційного розвитку аналітичних інструментів та поділитися останніми досягненнями.

PCWeek/UE: Розкажіть, як ваш банк прийшов до розуміння необхідності впровадження системи бізнес-аналітики. Що підштовхнуло до прийняття рішення?

ІГОР ПАНЬКІВ:
Сам розвиток банку еволюційно та закономірно привів до висновку в необхідності впровадження сховища даних та ВІ-технологій для аналізу інформації.

Ще в далекому 1998 році, коли НБУ запровадив обов’язкову звітність за новими стандартами, а банк тільки розвивав філійну мережу, була розроблена своя система «Статистика» — унікальний програмний продукт з власною макромовою, з набором перехресних контролів коректності даних, можливістю побудови консолідованих репозитарних файлів та аналітичних форм звітів самими користувачами. У той час філії банку використовували різні АБС, і система «Статистика» консолідувала файли звітності в єдине джерело даних. Це був перший прототип сховища даних, який функціонує і зараз. Банк особливо вдячний розробнику цієї системи — Миколі Маруничу.

Але інформація у репозитарних файлах не давала повної інформації для бізнесаналізу. То ж, коли у всіх філіях було впроваджено єдину АБС Б2, банк разом зі своїм новим партнером — фірмою CS Ltd, впровадили систему «Консолідатор». Ця система дозволяла гарантовано отримувати майже повністю всі дані з 28-ми філійних Б2, розміщених по всій території країни, із затримкою буквально на пару годин. Таке рішення стало істотним кроком вперед — банк отримав можливість майже оперативно бачити всю інформацію по всій своїй мережі. Мушу зауважити, що у той час про існуючий тепер продукт Б2ЕЕ ще мови не велося, а в «Консолідаторі» вже було впроваджено багато цікавих ідей для роботи з єдиною БД в багатосайтовому середовищі. На базі системи «Консолідатор» в банку розроблено окрему систему звітності, а також формування консолідованої обов’язкової звітності НБУ.

Разом з тим, ми розуміли, що первинні дані транзакційної системи потребують додаткової обробки для того, щоб ними можна було користуватися для аналізу у особливо великих масштабах. Окрім того, банк впроваджував інші системи, і їхні дані потрібно об’єднувати разом із даними АБС. Тоді і почалися роботи зі створення сховища даних. Однією із важливих розробок стало впровадження управлінського обліку — система «Консолідатор» дозволяла громадити дані, а візуалізацію було покладено на Oracle BI.

Окрім того, минулого року в банку був успішно завершений проект побудови центру обробки даних. Таке рішення дало нам інфраструктуру, що дозволяє розв’язувати найскладніші завдання із розміщення даних, масштабування та продуктивності систем. Ось таким чином, проект за проектом, ми йшли до побудови сховища даних та застосування OracleBI. Дослідну експлуатацію управлінського обліку банк розпочав у квітні 2009р., а щоденне наповнення сховища — з 1 січня 2010р. Цю дату і можна вважати початком життя сховища даних в нашому банку.

PCWeek/UE: Рішення яких розробників потрапляли до вашого поля зору? Які їх сильні та слабкі сторони ви можете відзначити?

І.П.:
Питання «Яке ВІ-рішення є найкращим на ринку?» досліджується вже багато років різними аналітиками. Залишимо їм цю суперечку. На мій погляд, від змагань відомих світових корпорацій, ми — як користувачі, лише виграємо. Нововведення одних змушують інших удосконалювати свій продукт. А переблиск їхніх ноу-хау підсилює наш інтерес до нових релізів як вибраного продукту, так і його конкурента.

Свого часу ми зупинились на Oracle Business Inteligence. Був вибраний продукт, який впродовж багатьох років тримається серед лідерів систем бізнесаналізу. І наразі у нас немає потреби переглядати свій вибір. Звичайно, очікуємо на появу нових можливостей, які пропонуються на ринку іншими. Проте, потужностей Oracle BI цілком вистачає для його застосування ще на тривалий період. Корисною для нас є можливість успішно співпрацювати із спеціалістами фірми CSLtd в рамках продукту CS::BI. Оскільки основна частина інформації в сховище даних поступає з АБС Б2, то цілком закономірно, що співпраця з цим нашим партнером є найбільш оптимальною.

PCWeek/UE: Що отримав банк за результатами впровадження системи бізнес-аналітики?

І.П.:
За більш, ніж річний період функціонування системи CS::BI, сховище даних наповнюється інформацією для різних предметних областей: баланс банку, кредитний та депозитний портфелі, договори забезпечень та страхувань, згадуваний вже управлінський облік та інші. Останнім нашим завершеним проектом була вітрина ефективності співпраці з клієнтами та портфельний аналіз їх менеджерів. Цей процес продовжується.
І якщо раніше головним чином ми прагнули побудувати якісно нову систему звітності, то тепер ми розширюємо аудиторію користувачів, які отримали цікавий інструмент для проведення бізнес-аналізу. Ним користуються аналітики підрозділів банку всіх напрямків продажу та ризик-менеджменту. Ну і звичайно, особливо активно системою послуговуються співробітники департаментів звітності та планування, які є ключовими ланками для визначення потреб та організації управлінської інформації топ-менеджменту банку.