Вчора президент України підписав закон "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України",  прийнятий Верховною Радою 5 жовтня 2017 року.

Документ детально визначає терміни в галузі кібербезпеки, принципи застосування закону, правові основи забезпечення кібербезпеки України, об’єкти кібербезпеки та кіберзахисту. Також в законі визначено суб’єкти і принципи забезпечення кібербезпеки, та об’єкти критичної інфраструктури. Окремі статті закону присв'ячені Національній системі кібербезпеки та Урядовій команді реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, і Державно-приватній взаємодії у сфері кібербезпеки.

Згідно закону, Президент України координує діяльність у сфері кібербезпеки через очолювану ним Раду нацбезпеки і оборони України. Кабінет Міністрів України забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері кібербезпеки.

Основними суб’єктами національної системи кібербезпеки є Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національна поліція України, Служба безпеки України, Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України, розвідувальні органи, Національний банк України. 

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA відповідає за накопичення та проведення аналізу даних про кіберінциденти, ведення державного реєстру кіберінцидентів, надання власникам об’єктів кіберзахисту практичної допомоги з питань запобігання, виявлення та усунення наслідків кіберінцидентів щодо цих об’єктів.

Державні органи та органи місцевого самоврядування, громадяни та об'єднання громадян зобов’язані сприяти суб’єктам забезпечення кібербезпеки, повідомляти відомі їм дані щодо загроз національній безпеці з використанням кіберпростору або будь-яких інших кіберзагроз об’єктам кібербезпеки.

Особи, винні у порушенні законодавства у сферах національної безпеки, електронних комунікацій та захисту інформації, несуть відповідальність згідно із законом.

Джерелами фінансування робіт і заходів із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту є кошти державного і місцевих бюджетів, власні кошти суб’єктів господарювання, кредити банків, кошти міжнародної технічної допомоги та інші джерела, не заборонені законодавством.

Що стосується до міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки, то Україна відповідно до міжнародних договорів може брати участь у спільних заходах із забезпечення кібербезпеки.

Контроль за дотриманням законодавства при здійсненні заходів із забезпечення кібербезпеки здійснюється Верховною Радою України. Контроль за діяльністю із забезпечення кібербезпеки суб’єктів сектору безпеки і оборони здійснюється Президентом України та Кабінетом Міністрів України 

В Законі враховано низку пропозицій експертів НАТО і Євросоюзу. Цей закон набирає чинності через шість місяців від дня його опублікування.